ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ

Το τυπογραφείο Art Copy αναλαμβάνει διαφημιστικές εκτυπώσεις κάθε είδους, προσφέροντας άψογο αποτέλεσμα και αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης. Αντιλαμβανόμενοι τις οικονομικές συγκυρίες, εξασφαλίσαμε χαμηλό κόστος στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, χωρίς να αφαιρούμε από την ποιότητα. Περάστε από το χώρο μας στην Άρτα, ώστε να μιλήσουμε επί των αναγκών σας. Το εξειδικευμένο προσωπικό της επιχείρησης μπορεί να προτείνει λύσεις που διαφέρουν και πρωτοτυπούν.Αναλαμβάνουμε:

  • Διαφημιστικά έντυπα
  • Εκτυπώσεις σε T-shirts
  • Αυτοκόλλητα
  • Ημερολόγια
  • Περιοδικά